Struktūra

LPtA Struktūra

Pirmininkas yra renkamas rotaciniu principu, vienerių metų kadencijai.

Finansinę veiklą kontroliuoja 2 asmenų Revizijos komisija, kurią trijų metų laikotarpiui renka visuotinis narių susirinkimas.

LPtA pirmininkas 2024 – 2025 m.  –  Robertas Petronis, REETA valdybos narys

El. paštas: robertas.petronis@gmail.com

                                                                   

LPtA psichoterapeutų sąvado sekretorius – dr. Rytis Stelingis, LGA prezidentas

El. paštas: rytis@gestalt.lt

 

Nariai

LPtA vienija profesines psichoterapeutų draugijas ar asociacijas, veikiančias pagal Asociacijų įstatymą bei sutinkančias su pagrindinėmis LPtA Steigimo sutartyje ir Įstatuose įtvirtintomis nuostatomis.  

Lietuvos Psichoanalizės Draugija

Lietuvos psichoanalizės draugija, formaliai įkurta 1989 metais, yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo (asociacija), vienijantis moksline, pedagogine bei praktine veikla užsiimančius psichologus, gydytojus ir kitus specialistus, gilinančius psichoanalizės ar psichoanalitinės psichoterapijos žinias. http://psichoterapija.org/

ATSTOVAUJANTYS NARIAI:

Sandra Simanauskaitė

LPaD prezidentė

Dr. Ilona Kajokienė

LPaD narė

Lietuvos Geštalto Asociacija

Lietuvos geštalto asociacija (LGA) yra savanoriška, ne pelno organizacija, vienijanti psichoterapeutus bei kitų profesijų ir specialybių žmones, dirbančius geštalto metodų / geštalto terapijos / geštalto psichoterapijos (toliau vadinama geštalto metodais) srityje bei besidominčius geštalto metodais.

LGA profesinės praktikos ir etikos standartai yra aprobuoti Europos geštalto terapijos asociacijos (EAGT), kurią Europos psichoterapijos asociacija (EPA) pripažino Visos Europos Organizacija – EPA nare – vienintele organizacija atstovaujančia geštalto terapijos mokyklą, kuri atitinka EPA kriterijus.

LGA, įkurta 1998 m., nuo 2000 m. yra EAGT narė, atstovaujanti Lietuvą Europos geštalto terapijos asociacijoje.

2009 m. kovo mėn. 24 d. EAGT pripažino LGA tikrąja Nacionaline geštalto terapijos organizacija (NOGT), atstovaujančia geštalto terapijos mokyklą Lietuvoje.

http://www.lga-gestalt.lt/

ATSTOVAUJANTIS NARIAI:

Dr. Rytis Artūras Stelingis

LGA prezidentas

Lina Jurkštaitė-Pačėsienė

LGA valdybos narė

Sisteminės Šeimos Psichoterapijos Asociacija

Sisteminės Šeimos Psichoterapijos Asociacija (SŠPA) yra savarankiška, nepriklausoma visuomeninė organizacija, kurios pagrindinis tikslas – skleisti sisteminės šeimos psichoterapijos žinias Lietuvoje, laisvanoriškumo pagrindu vienyti sisteminius šeimos psichoterapeutus ir specialistus, teikiančius psichologinę ir psichoterapinę pagalbą šeimoms bei jų nariams ar dirbantiems su kitomis socialinėmis sistemomis. Nuo 2002 m. iki 2011m. specialistus vienijo Lietuvos sisteminės šeimos psichoterapijos draugija, o nuo 2012 m. vienija ir atstovauja Sisteminės Šeimos Psichoterapijos Asociacija.

ATSTOVAUJANTIS NARYS:

Laura Tamulevičė 

SŠPA pirmininkė 

Kauno Psichoanalizės ir Psichoterapijos Studijų Draugija

Kauno Psichoanalizės ir Psichoterapijos Studijų Draugija (KPPSD) – tikrasis IFPS (International Federation of Psychoanalytic Societies) narys nuo 2008 m.
Draugija vienija psichoanalitinius psichoterapeutus ir psichoanalitikus, kurie savo darbe remiasi šiuolaikinės psichoanalizės bei interpersonalinės psichoanalitinės terapijos teorijomis.
KPPSD nariai siekia skleisti ir vystyti psichoanalitinę terapiją, rūpinasi specialistų ruošimu, bendradarbiauja su kolegomis Lietuvoje bei užsienyje.            

http://www.psichoanalizes-studijos.lt/

ATSTOVAUJANTYS NARIAI:

Gražina Vilcinienė

KPPSD pirmininkė

Brigita Baks

KPPSD mokymo komiteto narė

Vilniaus Psichoanalitikų Draugija

Vilniaus psichoanalitikų draugija įkurta 2006 metais. Ji jungia  psichoanalitikus ir psichoanalizės kandidatus. 2009 metais pripažinta Tarptautinės psichoanalizės asociacijos (TPA) Studijų grupe, 2017 metais- Tarpine TPA draugija (IPA Provisional Society). Draugijos ištakos – Suomijos ir Olandijos  psichoanalitikų mokymo programose, Helsinkyje ir Amsterdame. Didesnė dalis pirmosios kartos psichoanalitikų yra baigę studijas Tarptautinės psichoanalizės asociacijos Han Groen-Prakken psichoanalizės institute Rytų Europai (IPA PIEE). VPaD kartu su Vilniaus Universiteto Filosofijos fakulteto Psichologinio konsultavimo ir tyrimų centru (PKMC) vykdo klinikinės psichoanalizės studijų programą. Trys programos absolventai jau pripažinti psichoanalitikais. Draugijos nariai atstovauja klasikinei psichoanalizei, siejamai su S. Freudo vardu. Draugija kelia sau uždavinį atstovauti psichoanalitiniam viešojo ir profesinio gyvenimo supratimui. http://www.psichoanalitikai.lt/

ATSTOVAUJANTIS NARYS:

Robertas Balčiūnas

VPaD sekretorius

 

Lietuvos Analitinės Psichologijos Asociacija

Analitinė psichologija- tai C.G. Jungo sukurta teorija, atspindinti sudėtingą psichinio gyvenimo vaizdą, kur ypatingą vietą užima pasąmoningųjų procesų analizė, atskleidžianti asmens motyvacijos sferą, nubrėžianti asmenybės struktūros ir gelminio tapatumo kontūrus, suteikianti kryptį asmenybės raidos, patologijos bei psichoterapijos sampratai. Ši teorija priskiriama tarpdalykinei paradigmai, nes integruoja savyje ne tik psichologijos, bet ir kultūros, istorijos bei religijotyros studijas. Lietuvos analitinės psichologijos asociacija ( toliau LAPA) vienija Lietuvos jungiškosios krypties psichoanalitikus ir jungiškosios krypties psichoterapeutus. Asociacija skatina analitinės psichologijos teorijos ir praktikos plėtrą Lietuvoje, populiarina šią paradigmą visuomenėje, plėtoja tarptautinius ryšius, rūpinasi narių kvalifikacija ir kompetencija. Asociacijai vadovauja Prezidentė Goda Rukšaitė ir Taryba, kurią sudaro Algis Petronis, Goda Rukšaitė, Elona Lovčikienė ir Ieva Bieliauskienė. http://www.lapa.lt/

ATSTOVAUJANTYS NARIAI:

Sigita Kemerienė

LAPA narė

Dr. Ieva Bieliauskienė

LAPA tarybos narė

Lietuvos Taikomosios Psichologijos Asociacija

Lietuvos taikomosios psichologijos asociacija (LTPA) buvo įkurta 1991 m. ir tuo metu vadinosi Lietuvos grupinės psichoterapijos asociacija. Dėl narių plataus interesų rato ir dėl didėjančio taikomosios psichologijos populiarumo 2010 m. asociaciją pakeitė savo pavadinimą ir šiuo metu vienija profesionalus, užsiimančius taikomaja psichologija ir įvairių teorinių orientacijų psichoterapeutus. http://www.ltpa.eu/

ATSTOVAUJANTIS NARYS:

Dr. Gintaras Chomentauskas

LTPA prezidentas

 

Rytų Europos Egzistencinės Terapijos Asociacija

http://www.existentialtherapy.eu/lt/

ATSTOVAUJANTIS NARYS:

Robertas Petronis

REETA valdybos narys

 

Lietuvos Grupinės Analizės Draugija

Lietuvos grupinės analizės draugija įkurta 1999 m. Tai Lietuvos Respublikos piliečių savanoriškas susivienijimas, jungiantis psichologus, psichoterapeutus, gydytojus psichiatrus ir kitus specialistus, dirbančius grupinės analizės srityje, suburtas tenkinti bei įgyvendinti bendrus Draugijos narių poreikius ir tikslus, neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir įstatymams. http://www.lgad.lt/

ATSTOVAUJANTYS NARIAI:

Lina Žukienė

LGAD narė

Lietuvos Psichodramos Draugija

Lietuvos psichodramos draugija  (LPdD)  yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurios tikslas – koordinuoti draugijos narių veiklą bei atstovauti draugijos narių interesams ir juos ginti.  LPdD yra savanoriška, ne pelno organizacija, vienijanti psichoterapeutus bei kitų profesijų ir specialybių žmones, besidominčius psichodramos metodais. LPdD įsteigta 1999 04 12.

Lietuvos psichodramos draugija yra Europos Psichodramos Asociacijos PAFE (Psychodrama Association für Europe) tikrasis narys, Europos psichodramos mokymo organizacijų federacijos FEPTO (Federation of European Psychodrama Training Organisation) narė.
ATSTOVAUJANTIS NARIAI:

Rasa Pietarienė

LPdD narė

Rima Kratavičienė

LPdD narė

 Adlerio individualiosios psichologijos psichoterapijos ir analizės asociacija (AIPPAA)

https://aippaa.lt

ATSTOVAUJANTYS NARIAI:

Taida Tiriūnė – AIPPAA prezidentė

Erika Kern

AIPPAA viceprezidentė Dr. Rasa Bieliauskaitė

AIPPAA tarybos narė 

 

Lietuvos geštaltinės psichoterapijos asociacija

ATSTOVAUJANTIS NARYS:

Brigita Kaleckaitė

LGPA prezidentė