Psichoterapeutų sąvadas

Lietuvos psichoterapijos asociacijos (LPtA) psichoterapeutų sąvadas

Įvadas

LPtA yra Lietuvos skėtinė psichoterapijos organizacija, šiuo metu vienijanti dvylika Lietuvos profesinių psichoterapinių asociacijų ir draugijų – įvairių psichoterapijos krypčių psichoterapeutus atstovaujančių organizacijų. LPtA siekdama apsaugoti savo profesiją (psichoterapiją) ir jos aptarnaujamos visuomenės interesus bei užtikrinti tinkamą šios profesijos atstovų kvalifikaciją įdiegia LPtA psichoterapeutų sąvadą (toliau sąvadas). Į sąvadą yra įtraukiami tik LPtA narėms priklausantys ir LPtA apibrėžtus psichoterapeuto išsilavinimo kriterijus atitinkantys psichoterapeutai. Į sąvadą yra įtraukiami tik tie psichoterapeutai, kurie atitinka šiuos kriterijus (A ar B ar C):

A. Psichoterapeutai – turintys pilną išsilavinimą pagal nustatytus LPtA psichoterapeuto kvalifikacijos kriterijus. LPtA apibrėžia minimalius psichoterapeuto kvalifikacijos kriterijus, kurie apima šiuos reikalavimus:

 1. Podiplominių studijų pradžioje asmuo yra įgijęs universitetinį magistro laipsnį (arba pabaigęs vientisąsias studijas, prilyginamas magistro laipsniui) šių profesijų: medicinos gydytojo ar psichologo ar socialinio darbuotojo ar slaugytojo;
 2. Asmuo yra sėkmingai pabaigęs bent 4 metų trukmės podiplomines psichoterapijos studijas, turinčias tokias sudėtines dalis: bent 400 val. teorijos ir metodologijos, 250 val. asmeninės psichoterapinės patirties (individualiai ar grupėje) bei atlikęs prižiūrimą psichoterapinę praktiką su 80 val. supervizijų.

B. Psichoterapeutai su įgytomis teisėm – neturintys išsilavinimo pagal esančius LPtA psichoterapeuto kvalifikacijos kriterijus, tačiau LPtA narė – asociacija/draugija laiduoja už savo dabartinių narių išsilavinimą, jeigu jiems pritrūksta iki 50 val. pasiekti numatytas minimalias psichoterapeuto išsilavinimo ribas pagal esančius LPtA psichoterapeuto kvalifikacijos kriterijus.

C. Psichoterapeutai veteranai – neturintys išsilavinimo pagal esančius LPtA psichoterapeuto kvalifikacijos kriterijus, tačiau turintys ilgą psichoterapinio darbo stažą (virš dvidešimt metų) bei kuriuos pripažįsta ir patvirtina kaip psichoterapeutus konkreti LPtA narė – asociacija/draugija. Sąvadas yra formuojamas savanoriško dalyvavimo principu. Įrašymas į sąvadą nėra privalomas ir kiekvienas psichoterapeutas pats nusprendžia ar jis nori būti įtrauktas į sąvadą. Į sąvadą yra įrašomos tik tų profesionalų pavardės, kurių išsilavinimą patvirtina konkreti LPtA narė – asociacijos/draugija. Sąvadas yra papildomas ar atnaujinamas du kartus per metus (pavasarį ir rudens pabaigoje). Sąvade yra skelbiami šie duomenys apie konkretų psichoterapeuto išsilavinimą turintį specialistą:

 1. Pavardė, Vardas
 2. Praktikos vieta (miestas)
 3. Elektroninio pašto adresas
 4. Atstovaujamos profesinės organizacijos (asociacijos/draugijos) pavadinimas

 

Lietuvos psichoterapijos asociacijos (LPtA) psichoterapeutų sąvadas

 

 1. Abakumova Kočiūnienė Julija, Kaunas, akjulia3@hepi.lt, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 2. Adakauskienė Evelina, Ukmergė, adakauskiene.e@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija

 3. Dr. Adler Asta, Vilnius, astazb@gmail.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija

 4. Akelienė Irena, Vilnius, irena.akeliene@gmail.com, Vilniaus psichoanalitikų draugija

 5. Aleliūnaitė-Kliokmanė Raminta, Vilnius, raminta.aleliunaite@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 6. Ancelė Rimantė, Vilnius, rimanttee@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 7. Andriušaitienė Danguolė, Šilutė, d.andriusaitiene@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija

 8. Antipova-Plotnikova Galina, Klaipėda, galina.antipovaplotnikova@gmail.com, Lietuvos geštaltinės psichoterapijos asociacija

 9. Apanavičienė Daiva, Vilnius, dapanavi@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 10. Dr. Aputytė Vijolė, Vilnius, vijoleaputyte@gmail.com, Vilniaus psichoanalitikų draugija

 11. Ašvydienė Sigita, Vilnius, sigita.asv@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija, Lietuvos grupinės analizės draugija

 12. Bačienė Goda, Vilnius, goda@seimosnamai.lt, Lietuvos psichoanalizės draugija

 13. Bagdonaitė Aušra, Vilnius, bagdonaitei@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 14. Bagdonienė Marija, Vilnius marija.bagdoniene@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 15. Bajoraitė Rita, Klaipėda, bajoraite.rita@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 16. Bakšienė Audronė, Vilnius, audrone.baksiene@gmail.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija

 17. Balcevičė Inesa, Klaipėda, ibalcevic@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 18. Balčiūnas Robertas, Vilnius, robboundin@yahoo.com,  Lietuvos psichoanalizės draugija, Vilniaus psichoanalitikų draugija

 19. Balčiūnienė Daiva, Vilnius, daiva.balciuniene@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 20. Baltaitytė Laura, Kaunas, laura.baltaityte@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija

 21. Baltrėnė Jūratė, Kaunas, jurate.kuzm@gmail.com, Lietuvos geštalto asociacija

 22. Baranauskienė Birutė,  Kaunas,  brt.baranauskiene@gmail.com,  Kauno psichoanalizės ir psichoterapijos studijų draugija

 23. Barišauskaitė Violeta, Varėna, violetabari@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 24. Barkauskaitė  Rūta, Vilnius, sveiki@rutabarkauskaite.lt, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 25. Baronienė Živilė, Goteborg, Švedija, zivile.baroniene@gmail.com,  Sisteminės šeimos psichoterapijos asociacija

 26. Barštienė Nomeda, Vilnius, nomeda@only.lt, Vilniaus psichoanalitikų draugija

 27. Barzdaitienė Daiva, Vilnius, daivab150@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 28. Baks Brigita, Vilnius, bax.brigita@gmail.com, Kauno psichoanalizės ir psichoterapijos studijų draugija

 29. Bautrėnienė, Marina, Kaunas, marina@psichoterapijagyvenimui.lt, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 30. Bechterevė Alina, Kaunas, info@grupespsichoterapija.lt, Lietuvos grupinės analizės draugija

 31. Beinorienė Svaiga, Šiauliai, svaigaj@yahoo.com, Lietuvos geštalto asociacija

 32. Beniušytė Dalia, Klaipėda, daliutab@yahoo.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija

 33. Berznitski Junona, Vilnius, info@jrkonsultacijos.lt, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 34. Bičkienė Jolanta, Vilnius, jolantaibickienei@yahoo.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 35. Dr. Bieliauskaitė Rasa, Vilnius, ratemaus@yahoo.com, Adlerio individualiosios psichologijos psichoterapijos ir analizės asociacija

 36. Dr. Bieliauskienė Ieva, Vilnius, ieva.bieliauskiene@gmail.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija

 37. Bingelienė Vaiva, Kaunas, vaivabingeliene@gmail.com, Kauno psichoanalizės ir psichoterapijos studijų draugija

 38. Biruta Gintaras, Utena, gintarasbiruta@gmail.com, Lietuvos geštalto asociacija

 39. Blaževičienė Žana, Klaipėda, sniezanna@mail.ru, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 40. Bliškevičienė Evelina, Vilnius, evelina.bliskeviciene@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 41. Bliūdžiuvienė Raimonda, Marijampolė, pasraimonda@gmail.com, Lietuvos geštalto asociacija

 42. Bogdzevičienė Inga, Vilnius, inga.bogdzeviciene@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 43. Borkovskienė Kamilė, Vilnius, kamile.borkovskiene@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 44. Bubėnaitė Gintarė, Oslo, gb.praksis@gmail.com, Kauno psichoanalizės ir psichoterapijos studijų draugija

 45. Bukavickienė Asta, Klaipėda, asta.bukavickiene@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija

 46. Dr. Bulotienė Giedrė, Vilnius, giebul@yahoo.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija

 47. Burokas Justinas, Vilnius, justinas@humanstudy.lt, Lietuvos taikomosios psichologijos asociacija

 48. Būtienė Diana, Klaipėda, diana.butiene@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 49. Butkevičiūtė-Astrauskienė Kamilė, Vilnius, kamilei.butkeviciutei@gmail.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija

 50. Butkutė Rūta, Kaunas, rutabu@gmail.com, Kauno psichoanalizės ir psichoterapijos studijų draugija

 51. Butkuvienė Agnė, Klaipėda, agne.butkuviene@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija

 52. Būgaitė Edita, Vilnius, editabugaite@yahoo.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 53. Cechanovičė Justina, Kaunas, juste.gervyte@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija

 54. Dr. Chomentauskas Gintaras, Vilnius, gintaras@humanstudy.lt, Lietuvos taikomosios psichologijos asociacija

 55. Cikanavičienė Jūratė, Vilnius, juratekalibataite@gmail.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija

 56. Černauskienė Rolanda, Kaunas, rolanda.cern@inbox.lt, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 57. Čiapaitė Evelina, Oslo, evelinac@gmail.com, Kauno psichoanalizės ir psichoterapijos studijų draugija

 58. Čajauskienė Irmina, Klaipėda, psichologe.irmina@gmail.com , Lietuvos analitinės psichologijos asociacija

 59. Dailidė Morta, Vilnius, monamorta@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 60. Dapkevičienė Jurga, Vilnius, jurga.dpk@gmail.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija

 61. Dargužienė Jurita, Vilnius, juritadarg@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija, Lietuvos grupinės analizės draugija

 62. Daškevičienė Jūratė, Kaunas, jurate.dask@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija

 63. Daugėlienė, Veronika, Gargždai, veronikadaug@gmail.com, Lietuvos geštalto asociacija

 64. Dauguvietytė Konstancija, Vilnius, dauguvietyte@gmail.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija

 65. Daugvila Albertas, Vilnius, albertodaug@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 66. Deksnienė Eglė, Palanga, egledek@gmail.com, Lietuvos geštalto asociacija

 67. Dr. Dereškevičiūtė Edita, Vilnius, training@humanstudy.lt, Lietuvos taikomosios psichologijos asociacija

 68. Didžiūnė Aistė, Vilnius, aiste.didziune@gmail.com, Lietuvos geštaltinės psichoterapijos asociacija

 69. Dr. Dlugauskas Edgaras, Vilnius, edgarasdluga@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 70. Dobriakova Inna, Vilnius, i.dobriakova@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 71. Domarkienė Eglė, Vilnius, egle.domarkiene@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 72. Dominauskienė – Vaserė  Mida, Vilnius, midadom@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 73. Dovidaitienė Inga, Vilnius, inga.dovidaitiene@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 74. Dovidonienė Jolanta Antanina, Anykščiai, jolantaan@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 75. Dudaitis Lana, Oslas, psykolog.svetlana@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 76. Eiliakas Alicija, Vilnius, alicija@menasbuti.lt, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 77. Flemming Birutė, Vilnius, bdidziokaite@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 78. Gabrijolavičiūtė Diana, Vilnius, diana.gabrijolaviciute@gmail.com, Lietuvos geštalto asociacija

 79. Garbereder Violeta, Vilnius, violeta.garbereder@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 80. Garškaitė Aistė, Kaunas a.garskaite@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija   

 81. Gaškaitė Ieva, Vilnius, ievagaska@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 82. Gaubienė Rūta, Klaipėda, rutagaubiene@gmail.com, Adlerio individualiosios psichologijos psichoterapijos ir analizės asociacija

 83. Gavelienė Vilma, Alytus, v.gaveliene@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 84. Geležiūnienė Martyna, Kaunas, martyna.geleziuniene@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 85. Genutytė Dovilė, Kaunas, dovile.genutyte@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija

 86. Germanienė Rinalda, Vilnius, rinalda.german@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 87. Giedraitis Aidas, Gytenis, Kaunas, aidas@hara.lt, Lietuvos geštalto asociacija

 88. Dr. Giedraitytė-Guzikauskienė Marija, Vilnius, marijagiedraityte@gmail.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija

 89. Dr. Girgždė Vilija, Vilnius, vilija@porukonsultavimas.lt, Lietuvos geštaltinės psichoterapijos asociacija

 90. Gylytė Ona, Kaišiadorys, onute.gylyte@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 91. Gogoleva Donata, Vilnius, donata.gogoleva@gmail.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija

 92. Grauslienė Izabelė, Vilnius, izabele.grausliene@vpstudija.lt, Lietuvos psichoanalizės draugija

 93. Gražienė Eglė, Kaunas, eglegra@yahoo.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 94. Grigalienė Vida, Vilnius, vida.grigaliene@gmail.com, Lietuvos geštalto asociacija

 95. Grigonis Tomas, Vilnius, tomas.grigonis@yahoo.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 96. Dr. Grigutytė Neringa, Vilnius, neringa.grigutyte@gmail.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija

 97. Grinevičienė Indrė Kotryna, Vilnius, ipakutkaite@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 98. Groblytė Asta, Vilnius, astalaime@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 99. Gruodis Gintas, Nesbru, grugin@gmail.com, Kauno psichoanalizės ir psichoterapijos studijų draugija.

 100. Dr. Gudaitė Gražina, Vilnius, g.gudait@gmail.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija

 101. Gudaitienė Lina, Vilnius, lina.gudaitiene@yahoo.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija

 102. Gudeika Nomeda, Kaunas, nogudeika@gmail.com, Kauno psichoanalizės ir psichoterapijos studijų draugija, Lietuvos psichoanalizės draugija

 103. Gudienė Loreta, Šiauliai, gudiene.loreta@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 104. Gulbinaitė Brigita, Vilnius, gulbinaite.brigita@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija

 105. Guseva Jelena, Vilnius, jelena.psichologe@gmail.com , Lietuvos analitinės psichologijos asociacija 

 106. Gustaitytė, Danutė, Vilnius, danute.gustaityte@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija

 107. Gutauskienė, Živilė, Kaunas, zivile.gutauskiene@gmail.com, Sisteminės šeimos psichoterapijos asociacija

 108. Gužauskienė Jurga, Vilnius, jurga.guzauskiene@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 109. Heister Edita, Aachenas, edita.heister@gmail.com, Adlerio individualiosios psichologijos psichoterapijos ir analizės asociacija

 110. Ivanauskas Viktoras, Geteborgas, viktorascia@gmail.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija

 111. Jakeliūnienė Daiva, Vilnius, daivaj@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija, Vilniaus psichoanalitikų draugija

 112. Dr. Jakubkaitė Birutė, Vilnius, birutej@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 113. Jankauskaitė-Muhri Brigita, Vilnius, brigita.jankauskaite@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija

 114. Jarema Darja, Vilnius, darjarema@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 115. Jasiukaitė Svetlana, Vilnius, s.jasiukaite@gmail.com, Lietuvos geštalto asociacija

 116. Jonaitienė Gintarė, Klaipėda, Gintare.jonaitiene@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija
 117. Jonušienė Dovilė, Kaunas, d.tamulynaite@gmail.com Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 118. Janušonienė Lidija, Vilnius, lidija.janusoniene@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 119. Jonušienė Regina, Klaipėda,  reginaj579@gmail.com, Lietuvos psichodramos draugija

 120. Jurgaitis Andrius, Šiauliai, andrius.jurgaitis@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija

 121. Dr. Jurgaitytė Avižinienė Agnė, Vilnius, agne@pkc.lt, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 122. Jurkštaitė – Pačėsienė Lina, Vilnius, lina@asmenybestudija.lt, Lietuvos geštalto asociacija
 123. Dr. Jusienė Roma, Vilnius, roma.jusiene@fsf.vu.lt, Lietuvos psichoanalizės draugija

 124. Juškevičiūtė- Gabaldón Vaiva, Vilnius, vaiva.juskeviciute@gmail.com, Lietuvos geštalto asociacija

 125. Juškėnas Remigijus, Vilnius, juskenas@mail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 126. Kaminskaitė Teresė, Palanga, kamterese@yahoo.com, Lietuvos geštalto asociacija

 127. Kaminskienė Jūratė, Vilnius, jurate@psicheja.lt, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija

 128. Dr. Kajokas Tomas Vilius, Vilnius, kajokastomas@yahoo.com, Lietuvos psichoanalizės draugija, Vilniaus psichoanalitikų draugija

 129. Dr. Kajokienė Ilona, Vilnius, ilonakajokiene@yahoo.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 130. Kalinkienė Danutė, Klaipėda, Kretinga danute.kalinkiene@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija

 131. Dr. Kalpokienė Vaida, Vilnius, vaikupsichoterapeute@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 132. Karpec Rūta, Vilnius, ruta.karpec@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 133. Karpenko Elena, Kaunas, psichologe.elena@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 134. Kasperavičiūtė Violeta, Vilnius, wwioleta@gmail.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija

 135. Kasperavičienė Raimonda, Klaipėda, raimonda@kasperaviciene.lt,  Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 136. Katilienė Violeta,  Vilnius, violetos78@gmail.com,  Lietuvos geštaltinės psichoterapijos asociacija

 137. Kavaliauskienė Viktorija, Mažeikiai, vikavaliauskiene@yahoo.com, Lietuvos geštalto asociacija

 138. Kazilionytė Birutė, Kaunas, bkazilionyte@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 139. Kazlauskienė Lina, Kaunas, rasykpsichologui@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 140. Kazlauskienė Lina, Vilnius, linai.kazlauskienei@gmail.com , Lietuvos psichoanalizės draugija

 141. Kazlauskienė Rasa, Kaunas, rasakaz@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija, Lietuvos psichoanalizės draugija

 142. Kemerienė Sigita, Vilnius, sigita.kemeriene@gmail.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija

 143. Dr. Kepalaitė Albina, Šiauliai,  binakep@gmail.com, Lietuvos psichodramos draugija

 144. Kern Erika, Vilnius, erika.kern@live.com, Adlerio individualiosios psichologijos psichoterapijos ir analizės asociacija

 145. Kerpaitė Audronė, Kaunas, audrone.kerpaite@gmail.com, Lietuvos geštalto asociacija

 146. Kerzaitė-Aleksandravičienė Ieva, Vilnius, ieva.kerzaite@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija 

 147. Dr. Keturakis Viktoras, Vilnius, viktoras@porukonsultavimas.lt, Lietuvos geštaltinės psichoterapijos asociacija

 148. Keževičienė Rita, Vilnius, r.kezeviciene@gmail.com , Lietuvos psichoanalizės draugija

 149. Kirvaitienė Agnė, Vilnius, info@psichoterapijoscentras.lt, Lietuvos grupinės analizės draugija, Lietuvos psichoanalizės draugija, Vilniaus psichoanalitikų draugija

 150. Klimavičienė Lina, Kaunas, lina.klimaviciene@gmail.com,  Adlerio individualiosios psichologijos psichoterapijos ir analizės asociacija

 151. Klovienė Daiva, Vilnius, info@psichologine-pagalba.lt, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 152. Kniukštienė – Raupelė Violeta, Klaipėda, kantovile@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija

 153. Kobilinskienė Jolanta, Palanga, jolanta.kobilinskiene@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 154. Kochankienė Jūratė, Vilnius, j.kochankiene@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 155. Dr. Kočiūnas Rimantas, Birštonas, rimask@hepi.lt, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 156. Koržova Ilona, Vilnius, fri.ilona@gmail.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija

 157. Kovalcova Natalja, Vilnius, nataljakov29@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 158. Kratavičienė Rima, Vilnius,  krarima@yahoo.com, Lietuvos psichodramos draugija

 159. Krupavičienė Aistė, Vilnius, aiste.cern@yahoo.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 160. Kučinskas Aleksandras, Kaunas, aleksandras.kucinskas@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 161. Kučinskienė Vilija, Kaunas, viljak@hotmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija

 162. Kukulskienė Aelita, Mažeikiai, aelitaku@yahoo.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 163. Kulak Aleksandras, Geteborg, Aleksask24@gmail.com, Kauno psichoanalizės ir psichoterapijos studijų draugija

 164. Kunigėlis Žilvinas, Palanga, zilvinaskunigelis@yahoo.no, Lietuvos grupinės analizės draugija

 165. Kuras Arūnas, Vilnius, arunas.kuras@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija

 166. Kurienė Aušra, Vilnius, ausra@pvc.lt, Lietuvos psichoanalizės draugija

 167. Kuzmickienė Dalė, Druskininkai, dalekuzmickiene@yahoo.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 168. Kuzmienė Vilma, Vilnius, vilmakk@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 169. Labakojė Ustina, Vilnius, ustinafedkovic@gmail.com , Lietuvos psichoanalizės draugija

 170. Lago Jurga, Vilnius, jurga@egzistencija.lt, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija
 171. Lapinas Olegas, Vilnius,  lapino1961@gmail.com, Lietuvos psichodramos draugija, Lietuvos taikomosios psichologijos asociacija, Lietuvos psichoanalizės draugija

 172. Latakienė Jolanta, Vilnius, latakiene.jolanta@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 173. Laureckienė Asta, Vilnius, a.laureckiene@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija 

 174. Dr. Laurinaitytė Ilona, Vilnius, icesna@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija

 175. Laurinavičienė Asta, Vilnius, astai.lau@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 176. Lenkauskienė Violeta, Vilnius, violetalen@gmail.com,  Lietuvos geštaltinės psichoterapijos asociacija

 177. Dr. Lepeškienė Vitalija, Vilnius, v.lepeskiene@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija, Lietuvos geštaltinės psichoterapijos asociacija
 178. Dr. Leskauskas Darius, Kaunas, dleskauskas@yahoo.com, Kauno psichoanalizės ir psichoterapijos studijų draugija

 179. Linartienė Monika, Vilnius, monika@linartiene.lt, Lietuvos grupinės analizės draugija

 180. Litvinenko Jelena, Klaipėda, alionaliko@gmail.com, Lietuvos geštalto asociacija

 181. Liubinskienė Nijolė, Šiauliai, lnijole@splius.lt, Lietuvos psichodramos draugija

 182. Liutkevičė Gražina, Vilnius, grazina.liutkevice@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 183. Liutkutė Saulė, Vilnius, saule.liutkute@gmail.com, Lietuvos geštalto asociacija

 184. Liveikienė Virginija, Vilnius, vliveikiene@gmail.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija

 185. Dr. Lygnugarytė – Grikšienė Aidana, Kaunas, aidana.lygnugaryte@gmail.com, Lietuvos geštalto asociacija

 186. Lošakevičienė, Neringa, Vilnius, neringa@ramu.lt, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 187. Lovčikienė Elona, Vilnius, elona.lovcikiene@gmail.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija

 188. Lovkienė Danutė, Kaunas, danute.lovkiene@gmail.com, Kauno psichoanalizės ir psichoterapijos studijų draugija

 189. Lukošienė Rūta,  Klaipėda, ruta.lukosiene@gmail.com,  Lietuvos geštaltinės psichoterapijos asociacija

 190. Maceikienė Jurgita, Vilnius, jurgita.maceikiene@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 191. Mačiulaitis Algirdas, Vilnius, algirdas.maciulaitis@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 192. Malūkienė Daiva, Mažeikiai, daivamalukiene1@gmail.com, Lietuvos geštalto asociacija

 193. Marčiulaitė Diana, Vilnius, diana.jermak@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 194. Markauskienė Rimantė, Ukmergė, rimante.konsultacijos@gmail.com, Lietuvos geštaltinės psichoterapijos asociacija

 195. Markevičienė Aurelija, Vilnius, auremark@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija, Vilniaus psichoanalitikų draugija

 196. Dr. Markevičius Giedrius, Vilnius, giedmark@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 197. Markūnė Indrė, Vilnius, indregrupe@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija

 198. Masiulienė Irena, Vilnius, irenosodas@yahoo.com, Lietuvos grupinės analizės draugija

 199. Mastauskienė Asta, Alytus, asta.msv@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija

 200. Matuliauskienė Jurgita, Druskininkai, Vilnius, jurgita.matuliauskiene@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija

 201. Matulionienė Laima, Vilnius, info@ulonupc.lt, Lietuvos psichoanalizės draugija

 202. Matutienė Laima, Vilnius, pastaslaimai@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 203. Mateikienė Giedrė, Vilnius, giedre.mateikiene@gmail.com, Lietuvos geštalto asociacija

 204. Mazaliauskienė, Ramunė, Kaunas,  mazaliauskiene@gmail.com, Sisteminės šeimos psichoterapijos asociacija

 205. Mazūrienė Renata, Vilnius, renata.mazuriene@gmail.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija

 206. Meižienė Ramunė, Druskininkai, meiziene.ramune3@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 207. Merkevičienė Ieva, Vilnius, ievamerkev@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija

 208. Meškauskienė Stasė, Vilnius, stase.meskauskiene@gmail.com, Vilniaus psichoanalitikų draugija

 209. Mickevičiūtė Dalia Elena, Vilnius, dalia.mickeviciute@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 210. Mickutė Vitalija, Vilnius, vitalija.mickute@gmail.com,  Lietuvos psichoanalizės draugija

 211. Mikaliūnas Jonas, Klaipėda, Jonas.mikaliunas@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija

 212. Mikėnienė Virginija, Vilnius, virginija.mikeniene@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 213. Milašauskienė Regina, Panevėžys, milasauskiene2@gmail.com, Adlerio individualiosios psichologijos psichoterapijos ir analizės asociacija

 214. Milašiūnas Raimundas, Vilnius, raimundas.milasiunas@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 215. Minelgaitė Beinorienė Eglė Vilnius, eglemin@yahoo.co.uk, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija

 216. Minialgienė Dalia, Vilnius, dalia.minialgiene@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 217. Misiūnaitė Jurgita, Vilnius, jurgamis@gmail.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija

 218. Mizgaitienė Renata, Vilnius, renata.mizgaite@gmail.com, Lietuvos geštalto asociacija

 219. Mockuvienė Aušra, ausra.mockuviene@yahoo.com,  Vilnius, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 220. Morkūnienė Karina, Vilnius, info@auksovidurys.lt, Lietuvos psichoanalizės draugija

 221. Morkvėnaitė Vasiliauskienė Agnė, Vilnius, agnesad@yahoo.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija

 222. Narbutaitė de Florez Laima, Bad Kissingen, Vokietija, laima.narbutaite@gmail.com, Lietuvos Psichodramos draugija

 223. Dr. Nasvytienė Dalia, Vilnius, dalia.nasvytiene@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 224. Dr. Navaitis Gediminas, Vilnius, gedimin.n@post.5ci.lt, Lietuvos taikomosios psichologijos asociacija

 225. Nefienė Diana, Kaunas, diana.pikzirnyte@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija

 226. Neliubšienė Renata, Kaunas, renata@psichologokonsultacijos.lt, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 227. Nemanienė Audronė, Vilnius, a.nemaniene@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 228. Nikitina Tatjana, Vilnius, info@sieloszemelapis.lt, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 229. Niedvaraitė Augė, Vilnius, auge_niedvaraite@yahoo.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 230. Nivinskaitė Beatričė, Vilnius, beatrice.nivinskaite@gmail.com , Lietuvos psichoanalizės Draugija

 231. Norbutė Darja, Vilnius, darja.norbute@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 232. Dr. Noreika Donatas, Vilnius, donatas.noreika@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 233. Norgelienė Ilona, Šilutė,  norilon@gmail.com,  Lietuvos geštaltinės psichoterapijos asociacija

 234. Novikovienė Sigita, Kaunas, sigita.novikoviene@gmail.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija

 235. Numavičienė Lina, Vilnius, linos_n@yahoo.com, Vilniaus psichoanalitikų draugija

 236. Oleškevič Dorota, Vilnius, dorotaoleskevic@gmail.com,   Lietuvos geštaltinės psichoterapijos asociacija

 237. Paulauskienė Živilė, Kaunas, zzivile@yahoo.com, Kauno psichoanalizės ir psichoterapijos studijų draugija

 238. Paužienė Eglė, Kaunas, eglepauziene@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija

 239. Pelakauskaitė Kristina, Kaunas, pelakauskaite.kristina@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 240. Petkutė Erna, Vilnius, erna@pvc.lt, Lietuvos grupinės analizės draugija, Lietuvos psichoanalizės draugija

 241. Petraitis Timas, Kaunas, timas.petraitis@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 242. Petronis Algirdas, Vilnius, algis.petronis@gmail.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija

 243. Petronis Robertas, Vilnius, robertas.petronis@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 244. Petronytė – Kvedarauskienė Dovilė, Vilnius, dovilepk@yahoo.co.uk, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija

 245. Pietarienė Rasa, Kaunas,  skrurasa@gmail.com, Lietuvos psichodramos draugija

 246. Pikšrienė Asta, Vilnius;  asta.piksriene@gmail.com;  Lietuvos psichoanalizės draugija

 247. Pilvelienė Odeta, Vilnius, odeta.pilveliene@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 248. Dr. Polukordienė Kristina Ona, Vilnius, kristina.ona@polukordiene.lt, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 249. Dr. Povilaitienė Ieva, Vilnius, ieva@psichologaspsichoterapeutas.lt, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija

 250. Povilaitytė Vita, Vilnius, vitapo@gmail.com , Lietuvos analitinės psichologijos asociacija

 251. Preikšaitė Renata, Kaunas, preiksaite.renata@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 252. Puidokas Pranas, Vilnius, puidokasp@gmail.com , Lietuvos psichoanalizės draugija

 253. Dr. Puidokienė Dalia, Klaipėda, dalia.puidokiene@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 254. Pundzevičienė Aušra, Kaunas, Vilnius, apundzeviciene@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 255. Pupšytė Daiva, Vilnius, daivapupsyte@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 256. Račelytė Daiva, Vilnius,  daivaracelyte@yahoo.com, Lietuvos psichodramos draugija

 257. Račkauskaitė Eglė, Vilnius, eglerac@yahoo.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 258. Račkauskienė Justina, Kaunas, rackauskiene.justina@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 259. Radušis Mindaugas, Klaipėda, mindaugas.radusis@gmail.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija

 260. Raišienė Eglė, Rokiškis, eglera@yahoo.de , Lietuvos analitinės psichologijos asociacija

 261. Rakštytė Aurelija, Vilnius,  arakstyte@yahoo.com, Lietuvos psichodramos draugija

 262. Ramanauskaitė Lina, Trakai, ramanauskaite.li@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 263. Rasimaitė – Šabliuk Lina, Vilnius, lina@rasimaite.lt, Lietuvos psichoanalizės draugija

 264. Ražaitienė Eglė, Vilnius, egle.razaitiene@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 265. Remouchamps Ernesta, Vilnius, ernesta_remouchamps@yahoo.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 266. Ridzevičienė Dovilė, Kaunas, dovileridzeviciene@gmail.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija

 267. Dr. Rimkevičienė Violeta, Vilnius, violeta.rimkeviciene@leu.lt, Lietuvos psichodramos draugija

 268. Rybakovienė Andžela, Šiauliai, andzela.rybakoviene@gmail.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 269. Dr. Ruibytė Laima, Kaunas, laimaruibyte@mruni.eu, Lietuvos grupinės analizės draugija

 270. Rukšaitė Goda, Vilnius, gruksait@gmail.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija

 271. Rutkauskas Vilius, Vilnius, vilius.r@yahoo.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 272. Sadūnaitė Zita, Kaunas, zitasadunaite@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija

 273. Samajauskienė Rūta, Kaunas, samajauskiene.ruta@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 274. Samulionytė-Anderson Ieva, Vilnius, ievasamu@gmail.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija

 275. Samušytė Rima, Vilnius, rima.samusyte@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 276. Dr. Sapežinskienė Laima, Klaipėda, Palanga, Kaunas, marija1000@gmail.com, Lietuvos geštalto asociacija

 277. Sapiegienė Gražina, Kaunas, psy.institutas@gmail.com, Lietuvos geštalto asociacija

 278. Sapiegienė Rūta, Vilnius, psychotherapy.gestalt@gmail.com, Lietuvos geštaltinės psichoterapijos asociacija

 279. Satkauskaitė-Saldienė Vaida,  Vilnius, vaida.saldiene@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 280. Shirokova Olga, Vilnius, olgasersh@gmail.com, Vilniaus psichoanalitikų draugija

 281. Sidorovienė Gražina, Vilnius, grazina.kacergyte@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 282. Simanauskaitė Sandra, Vilnius, sandrasimanauskaite@yahoo.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 283. Simutis Evaldas, Plungė, simutisevaldas@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija

 284. Siudikas Erikas, Vilnius, erikas.siudikas@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 285. Skruibienė Irma, Vilnius, irma@skruibis.lt, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija

 286. Dr. Skruibis Paulius, Vilnius, paulius@skruibis.lt, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 287. Skučaitė-Budrienė Virginija, Vilnius, virginija.skucaite@gmail.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija

 288. Smirinenko Audronė, Vilnius, asmirinenko@gmail.com , Lietuvos psichoanalizės draugija

 289. Stančikaitė Regina, Kaunas, reginastancikaite@gmail.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija

 290. Stanikūnė Gitana, Kaunas, gitana.stanikune@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija

 291. Staniūnė Inga, Vilnius, inga.poskeviciute@gmail.com, Lietuvos geštaltinės psichoterapijos asociacija

 292. Stankevičius Linas, Vilnius, temsta@gmail.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija

 293. Stankūnas Erikas, Vilnius, erikas.stankunas@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 294. Stankūnienė Aušra, Vilnius, ausrastankune@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 295. Staškevičienė Ivona, Vilnius, ivona@pkc.lt, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 296. Dr. Steiblienė Vesta, Kaunas, vsteibliene@gmail.com, Sisteminės šeimos psichoterapijos asociacija

 297. Dr. Stelingis Rytis Artūras, Kaunas, rytis@gestalt.lt, Lietuvos geštalto asociacija

 298. Steponė Eglė, Kaunas, egle.stepone@gmail.com , Lietuvos psichoanalizės draugija

 299. Stipinienė Jolita, Pasvalys, stipinienejol@gmail.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija

 300. Stražinskienė Agnė, Klaipėda, agne.strazinskiene@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 301. Subačiūtė Gabrielė, Vilnius, kskgabriele@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 302. Šabliauskienė Jolanta, Vilnius, jolantasab@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 303. Šalnienė Lina, Kaunas, salniene.lina@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija

 304. Šapolienė Agnė, Vilnius, asapoliene@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 305. Šapranauskienė Aušra, Vilnius, ausra.sapranauskiene@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 306. Šapurovas Viktoras, Vilnius, viktorassapurovas@gmail.com, Adlerio individualiosios psichologijos psichoterapijos ir analizės asociacija

 307. Šarov Jevgenij, Vilnius, sharoffy@gmail.com, Vilniaus psichoanalitikų draugija.

 308. Šašilkina Nadežda, Klaipėda, ananadiezda@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 309. Šekštelienė Eglė, Vilnius, egle.sekstelo@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 310. Šeputytė-Vaitulevičienė Egidija, Kaunas, egidija.seputyte@gmail.com , Lietuvos analitinės psichologijos asociacija.

 311. Šerkšnienė Roma, Kaunas, roma.serksniene@gmail.com, Sisteminės šeimos psichoterapijos asociacija

 312. Šilalytė Rasa, Vilnius, rasa.silalyte@gmail.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija

 313. Šimanauskienė Margarita, Vilnius, margarita.simanauskiene@gmail.com, Kauno psichoanalizės ir psichoterapijos studijų draugija

 314. Šneliūtė Giedrė, Vilnius, giedress@hotmail.com , Lietuvos psichoanalizės draugija, Vilniaus psichoanalitikų draugija

 315. Špelytė Gintarė, Kaunas, gspelyte@gmail.com, Sisteminės šeimos psichoterapijos asociacija

 316. Stukonienė Rasa, Vilnius, rstukoniene@yahoo.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija

 317. Suchodolska-Miškinė Ivona, Vilnius, suchodolska.ivona@gmail.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija

 318. Šiaučiulienė Genoefa,  Druskininkai; g.siauciuliene@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 319. Šikaitė Violeta, Vilnius, letavisi@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija

 320. Štenger Brigita, Vilnius, brigita.stenger@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 321. Šukelienė Ieva, Vilnius, ieva.alis@gmail.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija

 322. Šulcienė Inga, Vilnius, inga@sulciene.lt, Lietuvos psichoanalizės draugija

 323. Šumilė Radvilė, Vilnius, radvilesumile@gmail.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija

 324. Talijūnienė Daiva, Vilnius, daiva.talijuniene@gmail.com, Lietuvos geštaltinės psichoterapijos asociacija

 325. Tamašauskas Andrius, Kaunas, andrius.tamasauskas@gmail.com, Kauno Psichoanalizės ir Psichoterapijos Studijų Draugija

 326. Tamulevičė Laura, Vilnius, ltamulevice@gmail.com, Sisteminės šeimos psichoterapijos asociacija

 327. Dr. Tarozienė Viktorija, Klaipėda, Vilnius, viktorija.taroziene@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 328. Telksnienė Rūta, Vilnius, rutatel@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 329. Tiknė Edita, Šiauliai, edita.tikniute@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija

 330. Tilvikienė Jūratė, Klaipėda, jurate.n@gmail.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija

 331. Tiriūnė Taida, Klaipėda, tiriunet@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija, Adlerio individualiosios psichologijos psichoterapijos ir analizės asociacija

 332. Tomkevičienė Raimonda, Vilnius, raimonda@bunavisaip.lt, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 333. Trinkūnienė Diana, Vilnius, trinkuniene@icloud.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 334. Tumasonytė Daiva, Panevėžys, daskdp@gmail.com, Lietuvos geštalto asociacija

 335. Ulevičienė Jūratė, Vilnius, jurate.uleviciene@gmail.com,Vilniaus psichoanalitikų draugija

 336. Undaravičienė Ina, Vilnius, ina.undaraviciene@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 337. Urbonienė Milda, Vilnius, milda.urboniene@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 338. Vagonis Aringas, Klaipėda, aringas.vagonis@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija

 339. Vaičekonytė Jonaitienė Drąsutė, Vilnius, drasute@psichoterapeutas.lt, Lietuvos psichoanalizės draugija, Vilniaus psichoanalitikų draugija

 340. Vaičiulienė Aldona, Vilnius, aldona.vaiciuliene@leu.lt, Lietuvos psichoanalizės draugija

 341. Vainilaitienė Inga, Vilnius, inga.vainilaitiene@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 342. Dr. Vaišvilaitė Viktorija, Šiauliai,  vaisvilaite.v@gmail.com, Lietuvos psichodramos draugija

 343. Vaitkienė Vita, Telšiai, posvita@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 344. Valackaitė Jūratė, Vilnius, jurate.valackaite@gmail.com, Lietuvos geštaltinės psichoterapijos asociacija

 345. Valantinas Vytis, Vilnius, vytis.valantinas@gmail.com , Lietuvos psichoanalizės draugija           

 346. Valevičienė Sigita, Kaunas, sigita.val@gmail.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija

 347. Varevičienė Kotryna, Vilnius, kotryna.vareviciene@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 348. Varneckienė Aušra, Šiauliai, ausra.varneckiene@gmail.com, Lietuvos geštalto asociacija

 349. Dr. Varžinskienė Laura,  Kaunas info@pagalbaseimai.lt, Sisteminės šeimos psichoterapijos asociacija

 350. Vasiljeva Evelina, Kaunas, evelinavasiljeva@gmail.com, Lietuvos geštalto asociacija

 351. Dr. Vaštakė Marija, Vilnius, marija.vastake@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 352. Venckūnienė Albina, Vilnius, albinaven@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 353. Verseckienė Diana, Vilnius, dianaverseckiene@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija, Vilniaus psichoanalitikų draugija

 354. Vėlyvienė Vilma, Marijampolė, Vilnius, vilvel@yahoo.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 355. Vėželienė Lina, Vilnius, info@gyvojipsichologija.lt, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 356. Vilcinienė Gražina, Kaunas, grazinavilciniene@gmail.com,  Kauno psichoanalizės ir psichoterapijos studijų draugija

 357. Dr. Viliūnienė Rima, Vilnius, rima.viliuniene@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 358. Vilkišė Augustina Rugilė, Vilnius, rugile@rugile.lt, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija

 359. Vinklerienė Ona, Ignalina, ona.vinkleriene@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 360. Vinkovskienė Ana, Vilnius, vinkovskiene@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 361. Viškelytė Laura, Vilnius, laura.viskelyte@gmail.com, Lietuvos geštaltinės psichoterapijos asociacija

 362. Višniauskienė Audronė, Kaunas, audrone.visniauskiene@yahoo.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 363. Vitkauskienė Lilija, Klaipėda, lilija.psichologija@gmail.com, Lietuvos geštalto asociacija

 364. Vitkauskienė Vijoleta, Vilnius, strazdaneles@yahoo.com, Lietuvos grupinės analizės draugija

 365. Voitechovič-Areškevičienė Oksana, Vilnius, oksanavoitechovic@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 366. Volujevič Svetlana, Vilnius, svetlana.volujevic@gmail.com, Lietuvos geštaltinės psichoterapijos asociacija

 367. Volskienė Renata, Kaunas, renatavolskiene@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija

 368. Vozgirdaitė – Kučaitienė Jurgita, Kaunas, jurgita@gvc.lt, Lietuvos geštalto asociacija

 369. Zamanskaja – Samuchova Ina, Vilnius, ina@zamanskaja.lt, Lietuvos psichoanalizės draugija

 370. Zinkevičienė Rasa, Klaipėda, sielosveiksmas@gmail.com, Lietuvos psichodramos draugija

 371. Zubienė Eglė, Panevėžys, egle.zubiene@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija

 372. Zubinienė Rūta, Kaunas, rutzub@gmail.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija

 373. Zumbrickienė Sonata, Klaipėda, sonatazum@gmail.com, Lietuvos geštalto asociacija

 374. Židonienė Rema, Vilnius, remazidone@gmail.com, Vilniaus psichoanalitikų draugija

 375. Žiedienė Ieva, Vilnius, ievaziediene@yahoo.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija

 376. Žilėnienė Sigita, Vilnius, siga.zileniene@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija, Lietuvos psichoanalizės draugija

 377. Žiobakienė Aušra, Klaipėda, ausraziobakiene@yahoo.com, Lietuvos geštalto asociacija
 378. Žukė Monika, Vilnius, monikagerd@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 379. Žukienė Lina, Vilnius, terapinegrupe@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija

 380. Žutautaitė Indrė, Klaipėda, indre.zutautaite@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija