Psichoterapeutų sąvadas

Lietuvos psichoterapijos asociacijos (LPtA) psichoterapeutų sąvadas

Įvadas

LPtA yra Lietuvos skėtinė psichoterapijos organizacija, šiuo metu vienijanti dvylika Lietuvos profesinių psichoterapinių asociacijų ir draugijų – įvairių psichoterapijos krypčių psichoterapeutus atstovaujančių organizacijų. LPtA siekdama apsaugoti savo profesiją (psichoterapiją) ir jos aptarnaujamos visuomenės interesus bei užtikrinti tinkamą šios profesijos atstovų kvalifikaciją įdiegia LPtA psichoterapeutų sąvadą (toliau sąvadas). Į sąvadą yra įtraukiami tik LPtA narėms priklausantys ir LPtA apibrėžtus psichoterapeuto išsilavinimo kriterijus atitinkantys psichoterapeutai. Į sąvadą yra įtraukiami tik tie psichoterapeutai, kurie atitinka šiuos kriterijus (A ar B ar C):

A. Psichoterapeutai – turintys pilną išsilavinimą pagal nustatytus LPtA psichoterapeuto kvalifikacijos kriterijus. LPtA apibrėžia minimalius psichoterapeuto kvalifikacijos kriterijus, kurie apima šiuos reikalavimus:

 1. Podiplominių studijų pradžioje asmuo yra įgijęs universitetinį magistro laipsnį (arba pabaigęs vientisąsias studijas, prilyginamas magistro laipsniui) šių profesijų: medicinos gydytojo ar psichologo ar socialinio darbuotojo ar slaugytojo;
 2. Asmuo yra sėkmingai pabaigęs bent 4 metų trukmės podiplomines psichoterapijos studijas, turinčias tokias sudėtines dalis: bent 400 val. teorijos ir metodologijos, 250 val. asmeninės psichoterapinės patirties (individualiai ar grupėje) bei atlikęs prižiūrimą psichoterapinę praktiką su 80 val. supervizijų.

B. Psichoterapeutai su įgytomis teisėm – neturintys išsilavinimo pagal esančius LPtA psichoterapeuto kvalifikacijos kriterijus, tačiau LPtA narė – asociacija/draugija laiduoja už savo dabartinių narių išsilavinimą, jeigu jiems pritrūksta iki 50 val. pasiekti numatytas minimalias psichoterapeuto išsilavinimo ribas pagal esančius LPtA psichoterapeuto kvalifikacijos kriterijus.

C. Psichoterapeutai veteranai – neturintys išsilavinimo pagal esančius LPtA psichoterapeuto kvalifikacijos kriterijus, tačiau turintys ilgą psichoterapinio darbo stažą (virš dvidešimt metų) bei kuriuos pripažįsta ir patvirtina kaip psichoterapeutus konkreti LPtA narė – asociacija/draugija. Sąvadas yra formuojamas savanoriško dalyvavimo principu. Įrašymas į sąvadą nėra privalomas ir kiekvienas psichoterapeutas pats nusprendžia ar jis nori būti įtrauktas į sąvadą. Į sąvadą yra įrašomos tik tų profesionalų pavardės, kurių išsilavinimą patvirtina konkreti LPtA narė – asociacijos/draugija. Sąvadas yra papildomas ar atnaujinamas du kartus per metus (pavasarį ir rudens pabaigoje). Sąvade yra skelbiami šie duomenys apie konkretų psichoterapeuto išsilavinimą turintį specialistą:

 1. Pavardė, Vardas
 2. Praktikos vieta (miestas)
 3. Elektroninio pašto adresas
 4. Atstovaujamos profesinės organizacijos (asociacijos/draugijos) pavadinimas

 

Lietuvos psichoterapijos asociacijos (LPtA) psichoterapeutų sąvadas

 

 1. Abakumova Kočiūnienė Julija, Kaunas, akjulia3@hepi.lt, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 2. Adakauskienė Evelina, Ukmergė, adakauskiene.e@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija

 3. Dr. Adler Asta, Vilnius, astazb@gmail.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija

 4. Akelienė Irena, Vilnius, irena.akeliene@gmail.com, Vilniaus psichoanalitikų draugija

 5. Aleliūnaitė-Kliokmanė Raminta, Vilnius, raminta.aleliunaite@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 6. Ancelė Rimantė, Vilnius, rimanttee@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 7. Andriušaitienė Danguolė, Šilutė, d.andriusaitiene@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija

 8. Antipova-Plotnikova Galina, Klaipėda, galina.antipovaplotnikova@gmail.com, Lietuvos geštaltinės psichoterapijos asociacija

 9. Apanavičienė Daiva, Vilnius, dapanavi@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 10. Dr. Aputytė Vijolė, Vilnius, vijoleaputyte@gmail.com, Vilniaus psichoanalitikų draugija

 11. Ašvydienė Sigita, Vilnius, sigita.asv@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija, Lietuvos grupinės analizės draugija

 12. Bačienė Goda, Vilnius, goda@seimosnamai.lt, Lietuvos psichoanalizės draugija

 13. Bagdonaitė Aušra, Vilnius, bagdonaitei@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 14. Bagdonienė Marija, Vilnius marija.bagdoniene@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 15. Bajoraitė Rita, Klaipėda, bajoraite.rita@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 16. Balcevičė Inesa, Klaipėda, ibalcevic@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 17. Balčiūnas Robertas, Vilnius, robboundin@yahoo.com,  Lietuvos psichoanalizės draugija, Vilniaus psichoanalitikų draugija

 18. Balčiūnienė Daiva, Vilnius, daiva.balciuniene@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 19. Baltaitytė Laura, Kaunas, laura.baltaityte@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija

 20. Baltrėnė Jūratė, Kaunas, jurate.kuzm@gmail.com, Lietuvos geštalto asociacija

 21. Baranauskienė Birutė,  Kaunas,  brt.baranauskiene@gmail.com,  Kauno psichoanalizės ir psichoterapijos studijų draugija

 22. Barišauskaitė Violeta, Varėna, violetabari@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 23. Barkauskaitė  Rūta, Vilnius, sveiki@rutabarkauskaite.lt, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 24. Baronienė Živilė, Goteborg, Švedija, zivile.baroniene@gmail.com,  Sisteminės šeimos psichoterapijos asociacija

 25. Barštienė Nomeda, Vilnius, nomeda@only.lt, Vilniaus psichoanalitikų draugija

 26. Barzdaitienė Daiva, Vilnius, daivab150@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 27. Baks Brigita, Vilnius, bax.brigita@gmail.com, Kauno psichoanalizės ir psichoterapijos studijų draugija

 28. Bautrėnienė, Marina, Kaunas, marina@psichoterapijagyvenimui.lt, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 29. Bechterevė Alina, Kaunas, info@grupespsichoterapija.lt, Lietuvos grupinės analizės draugija

 30. Beinorienė Svaiga, Šiauliai, svaigaj@yahoo.com, Lietuvos geštalto asociacija

 31. Beniušytė Dalia, Klaipėda, daliutab@yahoo.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija

 32. Berznitski Junona, Vilnius, info@jrkonsultacijos.lt, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 33. Bičkienė Jolanta, Vilnius, jolantaibickienei@yahoo.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 34. Dr. Bieliauskaitė Rasa, Vilnius, ratemaus@yahoo.com, Adlerio individualiosios psichologijos psichoterapijos ir analizės asociacija

 35. Dr. Bieliauskienė Ieva, Vilnius, ieva.bieliauskiene@gmail.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija

 36. Bingelienė Vaiva, Kaunas, vaivabingeliene@gmail.com, Kauno Psichoanalizės ir Psichoterapijos Studijų Draugija

 37. Biruta Gintaras, Utena, gintarasbiruta@gmail.com, Lietuvos geštalto asociacija

 38. Blaževičienė Žana, Klaipėda, sniezanna@mail.ru, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 39. Bliškevičienė Evelina, Vilnius, evelina.bliskeviciene@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 40. Bliūdžiuvienė Raimonda, Marijampolė, pasraimonda@gmail.com, Lietuvos geštalto asociacija

 41. Bogdzevičienė Inga, Vilnius, inga.bogdzeviciene@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 42. Bubėnaitė Gintarė, Oslo, gb.praksis@gmail.com, Kauno psichoanalizės ir psichoterapijos studijų draugija

 43. Bukavickienė Asta, Klaipėda, asta.bukavickiene@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija

 44. Dr. Bulotienė Giedrė, Vilnius, giebul@yahoo.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija

 45. Burokas Justinas, Vilnius, justinas@humanstudy.lt, Lietuvos taikomosios psichologijos asociacija

 46. Būtienė Diana, Klaipėda, diana.butiene@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 47. Butkevičiūtė-Astrauskienė Kamilė, Vilnius, kamilei.butkeviciutei@gmail.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija

 48. Butkutė Rūta, Kaunas, rutabu@gmail.com, Kauno psichoanalizės ir psichoterapijos studijų draugija

 49. Būgaitė Edita, Vilnius, editabugaite@yahoo.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 50. Cechanovičė Justina, Kaunas, juste.gervyte@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija

 51. Dr. Chomentauskas Gintaras, Vilnius, gintaras@humanstudy.lt, Lietuvos taikomosios psichologijos asociacija

 52. Černauskienė Rolanda, Kaunas, rolanda.cern@inbox.lt, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 53. Čiapaitė Evelina, Oslo, evelinac@gmail.com, Kauno psichoanalizės ir psichoterapijos studijų draugija

 54. Čajauskienė Irmina, Klaipėda, psichologe.irmina@gmail.com , Lietuvos analitinės psichologijos asociacija

 55. Dailidė Morta, Vilnius, monamorta@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 56. Dapkevičienė Jurga, Vilnius, jurga.dpk@gmail.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija

 57. Dargužienė Jurita, Vilnius, juritadarg@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija, Lietuvos grupinės analizės draugija

 58. Daškevičienė Jūratė, Kaunas, jurate.dask@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija

 59. Daugėlienė, Veronika, Gargždai, veronikadaug@gmail.com, Lietuvos geštalto asociacija

 60. Dauguvietytė Konstancija, Vilnius, dauguvietyte@gmail.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija

 61. Daugvila Albertas, Vilnius, albertodaug@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 62. Deksnienė Eglė, Palanga, egledek@gmail.com, Lietuvos geštalto asociacija

 63. Dr. Dereškevičiūtė Edita, Vilnius, training@humanstudy.lt, Lietuvos taikomosios psichologijos asociacija

 64. Didžiūnė Aistė, Vilnius, aiste.didziune@gmail.com, Lietuvos geštaltinės psichoterapijos asociacija

 65. Dr. Dlugauskas Edgaras, Vilnius, edgarasdluga@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 66. Dobriakova Inna, Vilnius, i.dobriakova@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 67. Domarkienė Eglė, Vilnius, egle.domarkiene@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 68. Dominauskienė – Vaserė  Mida, Vilnius, midadom@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 69. Dovidaitienė Inga, Vilnius, inga.dovidaitiene@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 70. Dovidonienė Jolanta Antanina, Anykščiai, jolantaan@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 71. Dudaitis Lana, Oslas, psykolog.svetlana@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 72. Eiliakas Alicija, Vilnius, alicija@menasbuti.lt, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 73. Flemming Birutė, Vilnius, bdidziokaite@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 74. Garbereder Violeta, Vilnius, violeta.garbereder@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 75. Garškaitė Aistė, Kaunas a.garskaite@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija   

 76. Gaškaitė Ieva, Vilnius, ievagaska@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 77. Gaubienė Rūta, Klaipėda, rutagaubiene@gmail.com, Adlerio individualiosios psichologijos psichoterapijos ir analizės asociacija

 78. Gavelienė Vilma, Alytus, v.gaveliene@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 79. Geležiūnienė Martyna, Kaunas, martyna.geleziuniene@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 80. Genutytė Dovilė, Kaunas, dovile.genutyte@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija

 81. Germanienė Rinalda, Vilnius, rinalda.german@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 82. Giedraitis Aidas, Gytenis, Kaunas, aidas@hara.lt, Lietuvos geštalto asociacija

 83. Dr. Giedraitytė-Guzikauskienė Marija, Vilnius, marijagiedraityte@gmail.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija

 84. Dr. Girgždė Vilija, Vilnius, vilija@porukonsultavimas.lt, Lietuvos geštaltinės psichoterapijos asociacija

 85. Gylytė Ona, Kaišiadorys, onute.gylyte@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 86. Grauslienė Izabelė, Vilnius, izabele.grausliene@vpstudija.lt, Lietuvos psichoanalizės draugija

 87. Gražienė Eglė, Kaunas, eglegra@yahoo.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 88. Grigalienė Vida, Vilnius, vida.grigaliene@gmail.com, Lietuvos geštalto asociacija

 89. Grigonis Tomas, Vilnius, tomas.grigonis@yahoo.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 90. Dr. Grigutytė Neringa, Vilnius, neringa.grigutyte@gmail.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija

 91. Grinevičienė Indrė Kotryna, Vilnius, ipakutkaite@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 92. Groblytė Asta, Vilnius, astalaime@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 93. Gruodis Gintas, Nesbru, grugin@gmail.com, Kauno psichoanalizės ir psichoterapijos studijų draugija.

 94. Dr. Gudaitė Gražina, Vilnius, g.gudait@gmail.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija

 95. Gudaitienė Lina, Vilnius, lina.gudaitiene@yahoo.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija

 96. Gudeika Nomeda, Kaunas, nogudeika@gmail.com, Kauno Psichoanalizės ir Psichoterapijos Studijų Draugija, Lietuvos psichoanalizės draugija

 97. Gudienė Loreta, Šiauliai, gudiene.loreta@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 98. Gulbinaitė Brigita, Vilnius, gulbinaite.brigita@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija

 99. Guseva Jelena, Vilnius, jelena.psichologe@gmail.com , Lietuvos analitinės psichologijos asociacija 

 100. Gustaitytė, Danutė, Vilnius, danute.gustaityte@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija

 101. Gutauskienė, Živilė, Kaunas, zivile.gutauskiene@gmail.com, Sisteminės šeimos psichoterapijos asociacija

 102. Gužauskienė Jurga, Vilnius, jurga.guzauskiene@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 103. Heister Edita, Aachenas, edita.heister@gmail.com, Adlerio individualiosios psichologijos psichoterapijos ir analizės asociacija

 104. Ivanauskas Viktoras, Geteborgas, viktorascia@gmail.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija

 105. Jakeliūnienė Daiva, Vilnius, daivaj@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija, Vilniaus psichoanalitikų draugija

 106. Dr. Jakubkaitė Birutė, Vilnius, birutej@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 107. Jankauskaitė-Muhri Brigita, Vilnius, brigita.jankauskaite@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija

 108. Jarema Darja, Vilnius, darjarema@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 109. Jasiukaitė Svetlana, Vilnius, s.jasiukaite@gmail.com, Lietuvos geštalto asociacija

 110. Dr. Jurgaitytė Avižinienė Agnė, Vilnius, agne@pkc.lt, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 111. Jonušienė Dovilė, Kaunas, d.tamulynaite@gmail.com Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 112. Janušonienė Lidija, Vilnius, lidija.janusoniene@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 113. Jonušienė Regina, Klaipėda,  reginaj579@gmail.com, Lietuvos psichodramos draugija

 114. Jurkštaitė – Pačėsienė Lina, Vilnius, lina@asmenybestudija.lt, Lietuvos geštalto asociacija

 115. Dr. Jusienė Roma, Vilnius, roma.jusiene@fsf.vu.lt, Lietuvos psichoanalizės draugija

 116. Juškevičiūtė- Gabaldón Vaiva, Vilnius, vaiva.juskeviciute@gmail.com, Lietuvos geštalto asociacija

 117. Juškėnas Remigijus, Vilnius, juskenas@mail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 118. Kaminskaitė Teresė, Palanga, kamterese@yahoo.com, Lietuvos geštalto asociacija

 119. Kaminskienė Jūratė, Vilnius, jurate@psicheja.lt, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija

 120. Dr. Kajokas Tomas Vilius, Vilnius, kajokastomas@yahoo.com, Lietuvos psichoanalizės draugija, Vilniaus psichoanalitikų draugija

 121. Dr. Kajokienė Ilona, Vilnius, ilonakajokiene@yahoo.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 122. Dr. Kalpokienė Vaida, Vilnius, vaida@seimospsichologija.lt, Lietuvos psichoanalizės draugija

 123. Karpec Rūta, Vilnius, ruta.karpec@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 124. Karpenko Elena, Kaunas, psichologe.elena@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 125. Kasperavičienė Raimonda, Klaipėda, raimonda@kasperaviciene.lt,  Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 126. Kavaliauskienė Viktorija, Mažeikiai, vikavaliauskiene@yahoo.com, Lietuvos geštalto asociacija

 127. Kazilionytė Birutė, Kaunas, bkazilionyte@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 128. Kazlauskienė Lina, Kaunas, rasykpsichologui@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 129. Kazlauskienė Rasa, Kaunas, rasakaz@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija, Lietuvos psichoanalizės draugija

 130. Kemerienė Sigita, Vilnius, sigita.kemeriene@gmail.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija

 131. Dr. Kepalaitė Albina, Šiauliai,  binakep@gmail.com, Lietuvos psichodramos draugija

 132. Kern Erika, Vilnius, erika.kern@live.com, Adlerio individualiosios psichologijos psichoterapijos ir analizės asociacija

 133. Kerpaitė Audronė, Kaunas, audrone.kerpaite@gmail.com, Lietuvos geštalto asociacija

 134. Kerzaitė-Aleksandravičienė Ieva, Vilnius, ieva.kerzaite@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija 

 135. Dr. Keturakis Viktoras, Vilnius, viktoras@porukonsultavimas.lt, Lietuvos geštaltinės psichoterapijos asociacija

 136. Kirvaitienė Agnė, Vilnius, info@psichoterapijoscentras.lt, Lietuvos grupinės analizės draugija, Lietuvos psichoanalizės draugija, Vilniaus psichoanalitikų draugija

 137. Klovienė Daiva, Vilnius, info@psichologine-pagalba.lt, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 138. Kniukštienė Violeta, Klaipėda, kantovile@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija

 139. Kobilinskienė Jolanta, Palanga, jolanta.kobilinskiene@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 140. Kochankienė Jūratė, Vilnius, j.kochankiene@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 141. Dr. Kočiūnas Rimantas, Birštonas, rimask@hepi.lt, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 142. Koržova Ilona, Vilnius, fri.ilona@gmail.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija

 143. Kovalcova Natalja, Vilnius, nataljakov29@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 144. Kratavičienė Rima, Vilnius,  krarima@yahoo.com, Lietuvos psichodramos draugija

 145. Krupavičienė Aistė, Vilnius, aiste.cern@yahoo.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 146. Kučinskas Aleksandras, Kaunas, aleksandras.kucinskas@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 147. Kučinskienė Vilija, Kaunas, viljak@hotmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija

 148. Kukulskienė Aelita, Mažeikiai, aelitaku@yahoo.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 149. Kulak Aleksandras, Geteborg, Aleksask24@gmail.com, Kauno psichoanalizės ir psichoterapijos studijų draugija

 150. Kuras Arūnas, Vilnius, arunas.kuras@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija

 151. Kurienė Aušra, Vilnius, ausra@pvc.lt, Lietuvos psichoanalizės draugija

 152. Kuzmienė Vilma, Vilnius, vilmakk@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 153. Lago Jurga, Vilnius, jurga@egzistencija.lt, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 154. Lapinas Olegas, Vilnius,  lapino1961@gmail.com, Lietuvos psichodramos draugija, Lietuvos taikomosios psichologijos asociacija, Lietuvos psichoanalizės draugija 

 155. Laureckienė Asta, Vilnius, a.laureckiene@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija 

 156. Dr. Laurinaitytė Ilona, Vilnius, icesna@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija

 157. Laurinavičienė Asta, Vilnius, astai.lau@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 158. Lažinskienė Jūratė, Kaunas, juratekartais@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija

 159. Dr. Lepeškienė Vitalija, Vilnius, v.lepeskiene@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija, Lietuvos geštaltinės psichoterapijos asociacija

 160. Dr. Leskauskas Darius, Kaunas, dleskauskas@yahoo.com, Kauno psichoanalizės ir psichoterapijos studijų draugija

 161. Litvinenko Jelena, Klaipėda, alionaliko@gmail.com, Lietuvos geštalto asociacija

 162. Liubinskienė Nijolė, Šiauliai, lnijole@splius.lt, Lietuvos psichodramos draugija

 163. Liutkevičė Gražina, Vilnius, grazina.liutkevice@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 164. Liutkutė Saulė, Vilnius, saule.liutkute@gmail.com, Lietuvos geštalto asociacija

 165. Liveikienė Virginija, Vilnius, vliveikiene@gmail.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija

 166. Dr. Lygnugarytė – Grikšienė Aidana, Kaunas, aidana.lygnugaryte@gmail.com, Lietuvos geštalto asociacija

 167. Lošakevičienė, Neringa, Vilnius, neringa@ramu.lt, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 168. Lovčikienė Elona, Vilnius, elona.lovcikiene@gmail.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija

 169. Lovkienė Danutė, Kaunas, danute.lovkiene@gmail.com, Kauno psichoanalizės ir psichoterapijos studijų draugija

 170. Maceikienė Jurgita, Vilnius, jurgita.maceikiene@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 171. Mačiulaitis Algirdas, Vilnius, algirdas.maciulaitis@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 172. Malūkienė Daiva, Mažeikiai, daivamalukiene1@gmail.com, Lietuvos geštalto asociacija

 173. Marčiulaitė Diana, Vilnius, diana.jermak@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 174. Markevičienė Aurelija, Vilnius, auremark@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija, Vilniaus psichoanalitikų draugija

 175. Dr. Markevičius Giedrius, Vilnius, giedmark@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 176. Markūnė Indrė, Vilnius, indregrupe@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija

 177. Mastauskienė Asta, Alytus, asta.msv@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija

 178. Matuliauskienė Jurgita, Druskininkai, Vilnius, jurgita.matuliauskiene@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija

 179. Matulionienė Laima, Vilnius, info@ulonupc.lt, Lietuvos psichoanalizės draugija

 180. Matutienė Laima, Vilnius, pastaslaimai@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 181. Mateikienė Giedrė, Vilnius, giedre.mateikiene@gmail.com, Lietuvos geštalto asociacija

 182. Mazaliauskienė, Ramunė, Kaunas,  mazaliauskiene@gmail.com, Sisteminės šeimos psichoterapijos asociacija

 183. Mazūrienė Renata, Vilnius, renata.mazuriene@gmail.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija

 184. Meižienė Ramunė, Druskininkai, meiziene.ramune3@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 185. Merkevičienė Ieva, Vilnius, ievamerkev@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija

 186. Meškauskienė Stasė, Vilnius, stase.meskauskiene@gmail.com, Vilniaus psichoanalitikų draugija

 187. Mickevičiūtė Dalia Elena, Vilnius, dalia.mickeviciute@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 188. Mickutė Vitalija, Vilnius, vitalija.mickute@gmail.com,  Lietuvos psichoanalizės draugija

 189. Mikaliūnas Jonas, Klaipėda, Jonas.mikaliunas@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija

 190. Mikėnienė Virginija, Vilnius, virginija.mikeniene@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 191. Milašauskienė Regina, Panevėžys, milasauskiene2@gmail.com, Adlerio individualiosios psichologijos psichoterapijos ir analizės asociacija

 192. Milašiūnas Raimundas, Vilnius, raimundas.milasiunas@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 193. Minelgaitė Beinorienė Eglė Vilnius, eglemin@yahoo.co.uk, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija

 194. Minialgienė Dalia, Vilnius, dalia.minialgiene@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 195. Misiūnaitė Jurgita, Vilnius, jurgamis@gmail.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija

 196. Morkūnienė Karina, Vilnius, info@auksovidurys.lt, Lietuvos psichoanalizės draugija

 197. Morkvėnaitė Vasiliauskienė Agnė, Vilnius, agnesad@yahoo.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija

 198. Narbutaitė de Florez Laima, Bad Kissingen, Vokietija, laima.narbutaite@gmail.com, Lietuvos Psichodramos draugija

 199. Dr. Nasvytienė Dalia, Vilnius, dalia.nasvytiene@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 200. Dr. Navaitis Gediminas, Vilnius, gedimin.n@post.5ci.lt, Lietuvos taikomosios psichologijos asociacija

 201. Nefienė Diana, Kaunas, diana.pikzirnyte@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija

 202. Neliubšienė Renata, Kaunas, renata@psichologokonsultacijos.lt, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 203. Nemanienė Audronė, Vilnius, a.nemaniene@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 204. Nikitina Tatjana, Vilnius, info@sieloszemelapis.lt, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 205. Niedvaraitė Augė, Vilnius, auge_niedvaraite@yahoo.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 206. Norbutė Darja, Vilnius, darja.norbute@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 207. Dr. Noreika Donatas, Vilnius, donatas.noreika@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 208. Novikovienė Sigita, Kaunas, sigita.novikoviene@gmail.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija

 209. Numavičienė Lina, Vilnius, linos_n@yahoo.com, Vilniaus psichoanalitikų draugija

 210. Paulauskienė Živilė, Kaunas, zzivile@yahoo.com, Kauno psichoanalizės ir psichoterapijos studijų draugija

 211. Paužienė Eglė, Kaunas, eglepauziene@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija

 212. Pelakauskaitė Kristina, Kaunas, pelakauskaite.kristina@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 213. Petkutė Erna, Vilnius, erna@pvc.lt, Lietuvos grupinės analizės draugija, Lietuvos psichoanalizės draugija

 214. Petraitis Timas, Kaunas, timas.petraitis@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 215. Petronis Algirdas, Vilnius, algis.petronis@gmail.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija

 216. Petronis Robertas, Vilnius, robertas.petronis@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 217. Petronytė – Kvedarauskienė Dovilė, Vilnius, dovilepk@yahoo.co.uk, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija

 218. Pietarienė Rasa, Kaunas,  skrurasa@gmail.com, Lietuvos psichodramos draugija

 219. Pikšrienė Asta, Vilnius;  asta.piksriene@gmail.com;  Lietuvos psichoanalizės draugija

 220. Pilvelienė Odeta, Vilnius, odeta.pilveliene@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 221. Dr. Polukordienė Kristina Ona, Vilnius, kristina.ona@polukordiene.lt, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 222. Dr. Povilaitienė Ieva, Vilnius, ieva@psichologaspsichoterapeutas.lt, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija

 223. Povilaitytė Vita, Vilnius, vitapo@gmail.com , Lietuvos analitinės psichologijos asociacija 

 224. Dr. Puidokienė Dalia, Klaipėda, dalia.puidokiene@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 225. Pundzevičienė Aušra, Kaunas, Vilnius, apundzeviciene@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 226. Pupšytė Daiva, Vilnius, daivapupsyte@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 227. Račelytė Daiva, Vilnius,  daivaracelyte@yahoo.com, Lietuvos psichodramos draugija

 228. Račkauskaitė Eglė, Vilnius, eglerac@yahoo.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 229. Račkauskienė Justina, Kaunas, rackauskiene.justina@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 230. Radušis Mindaugas, Klaipėda, mindaugas.radusis@gmail.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija

 231. Raišienė Eglė, Rokiškis, eglera@yahoo.de , Lietuvos analitinės psichologijos asociacija

 232. Rakštytė Aurelija, Vilnius,  arakstyte@yahoo.com, Lietuvos psichodramos draugija

 233. Ramanauskaitė Lina, Trakai, ramanauskaite.li@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 234. Rasimaitė – Šabliuk Lina, Vilnius, lina@rasimaite.lt, Lietuvos psichoanalizės draugija

 235. Ražaitienė Eglė, Vilnius, egle.razaitiene@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 236. Remouchamps Ernesta, Vilnius, ernesta_remouchamps@yahoo.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 237. Ridzevičienė Dovilė, Kaunas, dovileridzeviciene@gmail.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija

 238. Dr. Rimkevičienė Violeta, Vilnius, violeta.rimkeviciene@leu.lt, Lietuvos psichodramos draugija

 239. Rybakovienė Andžela, Šiauliai, andzela.rybakoviene@gmail.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 240. Rudokaitė Daiva, Kaunas,  daiva.rudokaite@gmail.com, Lietuvos psichodramos draugija

 241. Dr. Ruibytė Laima, Kaunas, laimaruibyte@mruni.eu, Lietuvos grupinės analizės draugija

 242. Rukšaitė Goda, Vilnius, gruksait@gmail.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija

 243. Sadūnaitė Zita, Kaunas, zitasadunaite@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija

 244. Samulionytė-Anderson Ieva, Vilnius, ievasamu@gmail.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija

 245. Samušytė Rima, Vilnius, rima.samusyte@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 246. Dr. Sapežinskienė Laima, Klaipėda, Palanga, Kaunas, marija1000@gmail.com, Lietuvos geštalto asociacija

 247. Sapiegienė Gražina, Kaunas, psy.institutas@gmail.com, Lietuvos geštalto asociacija

 248. Sapiegienė Rūta, Vilnius, psychotherapy.gestalt@gmail.com, Lietuvos geštaltinės psichoterapijos asociacija

 249. Satkauskaitė-Saldienė Vaida,  Vilnius, vaida.saldiene@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 250. Shirokova Olga, Vilnius, olgasersh@gmail.com, Vilniaus psichoanalitikų draugija

 251. Sidorovienė Gražina, Vilnius, grazina.kacergyte@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 252. Simanauskaitė Sandra, Vilnius, sandrasimanauskaite@yahoo.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 253. Simutis Evaldas, Plungė, simutisevaldas@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija

 254. Siudikas Erikas, Vilnius, erikas.siudikas@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 255. Skruibienė Irma, Vilnius, irma@skruibis.lt, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija

 256. Dr. Skruibis Paulius, Vilnius, paulius@skruibis.lt, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 257. Skučaitė-Budrienė Virginija, Vilnius, virginija.skucaite@gmail.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija

 258. Stančikaitė Regina, Kaunas, reginastancikaite@gmail.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija

 259. Stanikūnė Gitana, Kaunas, gitana.stanikune@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija

 260. Stankūnas Erikas, Vilnius, erikas.stankunas@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 261. Stankūnienė Aušra, Vilnius, ausrastankune@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 262. Staškevičienė Ivona, Vilnius, ivona@pkc.lt, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 263. Dr. Steiblienė Vesta, Kaunas, vsteibliene@gmail.com, Sisteminės šeimos psichoterapijos asociacija

 264. Dr. Stelingis Rytis Artūras, Kaunas, rytis@gestalt.lt, Lietuvos geštalto asociacija

 265. Stipinienė Jolita, Pasvalys, stipinienejol@gmail.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija

 266. Stražinskienė Agnė, Klaipėda, agne.strazinskiene@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 267. Subačiūtė Gabrielė, Vilnius, kskgabriele@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 268. Šabliauskienė Jolanta, Vilnius, jolantasab@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 269. Šalnienė Lina, Kaunas, salniene.lina@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija

 270. Šapolienė Agnė, Vilnius, asapoliene@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 271. Šapranauskienė Aušra, Vilnius, ausra.sapranauskiene@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 272. Šapurovas Viktoras, Vilnius, viktorassapurovas@gmail.com, Adlerio individualiosios psichologijos psichoterapijos ir analizės asociacija

 273. Šarov Jevgenij, Vilnius, sharoffy@gmail.com, Vilniaus psichoanalitikų draugija.

 274. Šašilkina Nadežda, Klaipėda, ananadiezda@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 275. Šekštelienė Eglė, Vilnius, egle.sekstelo@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 276. Šeputytė-Vaitulevičienė Egidija, Kaunas, egidija.seputyte@gmail.com , Lietuvos analitinės psichologijos asociacija.

 277. Šerkšnienė Roma, Kaunas, roma.serksniene@gmail.com, Sisteminės šeimos psichoterapijos asociacija

 278. Šilalytė Rasa, Vilnius, rasa.silalyte@gmail.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija

 279. Šimanauskienė Margarita, Vilnius, margarita.simanauskiene@gmail.com, Kauno psichoanalizės ir psichoterapijos studijų draugija

 280. Špelytė Gintarė, Kaunas, gspelyte@gmail.com, Sisteminės šeimos psichoterapijos asociacija

 281. Stukonienė Rasa, Vilnius, rstukoniene@yahoo.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija

 282. Suchodolska-Miškinė Ivona, Vilnius, suchodolska.ivona@gmail.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija

 283. Šiaučiulienė Genoefa,  Druskininkai; g.siauciuliene@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 284. Šikaitė Violeta, Vilnius, letavisi@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija

 285. Štenger Brigita, Vilnius, brigita.stenger@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 286. Šulcienė Inga, Vilnius, inga@sulciene.lt, Lietuvos psichoanalizės draugija

 287. Tamašauskas Andrius, Kaunas, andrius.tamasauskas@gmail.com, Kauno Psichoanalizės ir Psichoterapijos Studijų Draugija

 288. Tamulevičė Laura, Vilnius, ltamulevice@gmail.com, Sisteminės šeimos psichoterapijos asociacija

 289. Dr. Tarozienė Viktorija, Klaipėda, Vilnius, viktorija.taroziene@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 290. Telksnienė Rūta, Vilnius, rutatel@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 291. Tiknė Edita, Šiauliai, edita.tikniute@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija

 292. Tilvikienė Jūratė, Klaipėda, jurate.n@gmail.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija

 293. Tiriūnė Taida, Klaipėda, tiriunet@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija, Adlerio individualiosios psichologijos psichoterapijos ir analizės asociacija

 294. Tomkevičienė Raimonda, Vilnius, raimonda@bunavisaip.lt, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 295. Trinkūnienė Diana, Vilnius, trinkuniene@icloud.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 296. Tumasonytė Daiva, Panevėžys, daskdp@gmail.com, Lietuvos geštalto asociacija

 297. Ulevičienė Jūratė, Vilnius, jurate.uleviciene@gmail.com,Vilniaus psichoanalitikų draugija

 298. Undaravičienė Ina, Vilnius, ina.undaraviciene@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 299. Urbonienė Milda, Vilnius, milda.urboniene@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 300. Vagonis Aringas, Klaipėda, aringas.vagonis@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija

 301. Vaičekonytė Jonaitienė Drąsutė, Vilnius, drasute@psichoterapeutas.lt, Lietuvos psichoanalizės draugija, Vilniaus psichoanalitikų draugija

 302. Vaičiulienė Aldona, Vilnius, aldona.vaiciuliene@leu.lt, Lietuvos psichoanalizės draugija

 303. Vainilaitienė Inga, Vilnius, inga.vainilaitiene@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 304. Dr. Vaišvilaitė Viktorija, Šiauliai,  vaisvilaite.v@gmail.com, Lietuvos psichodramos draugija

 305. Vaitkienė Vita, Telšiai, posvita@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija           

 306. Varevičienė Kotryna, Vilnius, kotryna.vareviciene@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 307. Varneckienė Aušra, Šiauliai, ausra.varneckiene@gmail.com, Lietuvos geštalto asociacija

 308. Dr. Varžinskienė Laura,  Kaunas info@pagalbaseimai.lt, Sisteminės šeimos psichoterapijos asociacija

 309. Vasiljeva Evelina, Kaunas, evelinavasiljeva@gmail.com, Lietuvos geštalto asociacija

 310. Dr. Vaštakė Marija, Vilnius, marija.vastake@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 311. Venckūnienė Albina, Vilnius, albinaven@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 312. Verseckienė Diana, Vilnius, dianaverseckiene@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija, Vilniaus psichoanalitikų draugija

 313. Vėlyvienė Vilma, Marijampolė, Vilnius, vilvel@yahoo.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 314. Vėželienė Lina, Vilnius, info@gyvojipsichologija.lt, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 315. Vilcinienė Gražina, Kaunas, grazinavilciniene@gmail.com,  Kauno psichoanalizės ir psichoterapijos studijų draugija

 316. Dr. Viliūnienė Rima, Vilnius, rima.viliuniene@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 317. Vilkišė Augustina Rugilė, Vilnius, rugile@rugile.lt, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija

 318. Vinklerienė Ona, Ignalina, ona.vinkleriene@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 319. Vinkovskienė Ana, Vilnius, vinkovskiene@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

 320. Višniauskienė Audronė, Kaunas, audrone.visniauskiene@yahoo.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 321. Vitkauskienė Lilija, Klaipėda, lilija.psichologija@gmail.com, Lietuvos geštalto asociacija

 322. Vitkauskienė Vijoleta, Vilnius, strazdaneles@yahoo.com, Lietuvos grupinės analizės draugija

 323. Volujevič Svetlana, Vilnius, svetlana.volujevic@gmail.com, Lietuvos geštaltinės psichoterapijos asociacija

 324. Vozgirdaitė – Kučaitienė Jurgita, Kaunas, jurgita@gvc.lt, Lietuvos geštalto asociacija

 325. Zamanskaja – Samuchova Ina, Vilnius, ina@zamanskaja.lt, Lietuvos psichoanalizės draugija

 326. Zinkevičienė Rasa, Klaipėda, sielosveiksmas@gmail.com, Lietuvos psichodramos draugija

 327. Zubienė Eglė, Panevėžys, egle.zubiene@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija

 328. Zumbrickienė Sonata, Klaipėda, sonatazum@gmail.com, Lietuvos geštalto asociacija

 329. Židonienė Rema, Vilnius, remazidone@gmail.com, Vilniaus psichoanalitikų draugija

 330. Žiedienė Ieva, Vilnius, ievaziediene@yahoo.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija

 331. Žilėnienė Sigita, Vilnius, siga.zileniene@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija, Lietuvos psichoanalizės draugija

 332. Žilinskienė Irena, Alytus, zilirena0515@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija

 333. Žiobakienė Aušra, Klaipėda, ausraziobakiene@yahoo.com, Lietuvos geštalto asociacija

 334. Žukė Monika, Vilnius, monikagerd@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija

 335. Žukienė Lina, Vilnius, terapinegrupe@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija